عیدتون مبارک 

مهربانم! چشم بارانی چه می آید به تو
این ردای سبز روحانی چه می آید به تو

آن نگاه زیر چشمی با وقارت می کند
این تبسم های پنهانی چه می آید به تو

حرکت آن خال مشکی با تکان های لبت
تا که شب «والیل» می خوانی چه می آید به تو

موی مجنون، ریش درویشی چه می آید به من
ناز لیلا، اخم سلطانی چه می آید به تو

اخم کن! آخر نمی دانی که وقتی ابرویت
چین می اندازد به پیشانی، چه می آید به تو

بی قرارِ رفتنی، موجی بزن دریای من!
گرچه آرامی، پریشانی چه می آید به تو

قیصرِ رومی حجازی! آن عبور با شکوه
با سواران خراسانی چه می آید به تو

خال تو آن نقطه ی پایان دفترهای ماست
خال در این بیت پایانی چه می آید به تو
***قاسم صرافان***

 

من یک "خواب" خیلی معمولی ِ معمولی که میبینم ....آن هم نه خواب ائمه را ...فامیلی ...عزیزی ...(خصوصا رفتگان)

....تا بیست دقیقه بند بند بدنم میلرزد ...

حالا تصور کنید که پیامبر در "واقعیت " بعد از صحبت با روح الامین ...چه حالی شده اند ....

و از آن بالا تر ....بعد از سخن گفتن با خود معبود ....

فکر کردن به آن هم ...مو به تن سیخ میکند ....

البته عظمت وجودی ایشان خیلی بیشتر از ما کم ظرفیت هاست ...

ولی خوب ...

اللهم صل علی محمد وآل محمد