شمارا بخدا ... من طاقت ندارم ..

آرامشم رفته اعتماد بنفسم ،عزت نفسم ، اطمینان قلبم ...بیش از ین خرابم نکنید ...

شمارا بخدا .. آشفته حال ترم نکنید ... طردم نکنید ...دورم نکنید ...

اینجا ماندن های دردآور ... این دیر رسیدن ها .. میکشد مرا آخر .  اما نه .. من کربلا ندیده به کس جان نمیدهم :'(