دلم نوشتن میخواهد ... یک نوشتن مداوم... یک نوشتن سرشار از ایده و آینده ....

الان اما ... کلا درِ ذهنمان را بسته ایم ... و اصلا اجازه ی تراوشات ادبی نمی دهیمش ...

میترسم یادم برود تمام حرفهایی که در سرم جا تنگ کرده اند .... 

پ.ن : بیست و چهار اردیبهشت .... یک روز به تمام معنا بهشت است ... یک روز خاص و پر مغز ...

خدا حافظ آن باشد که معنی بخشید به چنین روزی ...