تمام وقتم رو هم بذارم برای برنامه نویسی هیچ نتیجه ای نداره ...

آااااااه ....

:((((((

پ.ن :

همه برو بچ اکیپ تمرینو حل کردن ... جز من ... :(