کاش حواسمون باشه ...به کی میخوایم رأی بدیم ...

کاش ملاک هامون  "انقلابی-اسلامی" باشند .... نه فقط انقلابی خالی  ....

کاش هر کس تخریب مکرد ...به جای تاییدش ....ردش میکردیم ...

کاش این تعصب لعنتی ... از بین میرفت ....

کاش به حرف های رهبری بدون غرض ورزی گوش میدادیم ...

کاش الکی کسی رو گنده نمیکرذیم ...

کاش یه خورده ...یه خورده کوچولو  به اخـــــــــــــــــــــــــــلاق با این عظمت ... توجه داشتیم ....

انتخابات پیش رو ... خیلی خیلی مهمه ... 

خدا عاقبت به خیرمون کنه ....