"آن" به "آن" ، و "لحظه" "لحظه" ی
این جمله ات
بغض بود
که:
"دعا کن برای ما"

سید ما ، مولای ما ، "دعا کن برای ما"

 ... سیــــــد ما .. مولا ی ما .. برگردید .. منتظر قدومتان هستم ... : (