وقتی به حرم عمه سادات نگاه میکنم ... 
احساااس شرم میکنم .... یه عمـــــــــــــر مدعی بودن ... یه عمر گفتن یا لیتنا کنا معک ... ولی میدون خالی کردن تو روزهایی که باید جهاد کنی ...
سوریه ... جنگ شده ...وباید کمک کرد ... خیلی ها مخالف نظر منن ... ولی من فک میکنم باید کمک کرد ...
چون عقیله بنی هاشم اونجاست ...چون حریم زینب خاتون (سلام الله علیها) .اونجاست.. کسی که از 9 سالگی الگوی دخترای شیعه این کشور بوده ... کسی که عشقش تو دل همه پسرای با غیرت ایرانی هست .. کسی که هممون شب عاشورا برای غربتش زااااااااار میزنیم ... 
کسی که با سلول به سلول بدنم میشناسمش ...
نه دیگه نباید ... نبایــــــــــــد حرمت حریم بانو شکسته بشه ... یعنی ما نمیذاریـــــــم ....
خیلی سخته دوباره دیدن تنهایی ام المصائب ...عقیله بنی هاشم ... زینب خاتون سلام الله ...
دم اون بامرااااامایی که کشورمو .. مردم پارس زبان ایران .رو ..دوباره روسفیـــــــــــد کردن.... گرررررم ... 
کاش به ما دخترا هم اذن جهاد داده شده بود ... کاااااش ....


هروز عکس یه شهید اضافه میشه ... 
ولی این عکس ...
خیلی شبیه به حال بانو زینب هست ...
فقط یه دختر میفهمه ... بابا نداشتن یعنی چی ....خدا بر صبرشون لحظه لحظه اضافه کنــــــــه ....
یا زینب(س) ..