باورم نیـست که خـیبر شـکن از پا افتاد
حضـرت واژه ی برخـواستن از پــا افــتاد

 

حس و حال یتیمی دارم ...

 

حضرت جبرئیل ...به هنگامه ضربت آن ملعون بر سر مبارک امیر المومنین علی علیه السلام ... فرموده بود ... " پایه های هدایت فروریخت " ...

نمیدانم تا چه حد این سخن سندیت دارد ...

یکبار هم بگذار دلی عمل کنم ...

بجا گفته ...

هدایت بی امیر المومنین ... همان نباشد بهتر  است ...