عــمــه افــطـار بــه خــرمـا مـیـکـرد
رطـب حـاصـل بــیــن الــحـــرمـیــــن
جــــرعــــه ای آب...بــه گــریـــه مـیـگـفـت :
بــه فـدای لـب عـطـشــان حـسـیــــن ...!
سـفـره ای ســـــاده... غــم و بــــد حـــالــــی ....
گــــریــه ی عــمــــــه و بــد احــوالــــی....
ســــر افــطـــار هــمـــیشـــه مـیــگــفــت :
جــــــای داداش حـسـیـــــنـــم خــالــی ...!

 
:( 
دیوانه ام ...دیوانه ....عمه سادات تا کی باید غربت بکشند .... تا کـــــــــــــــــــی ؟
لعنت الله علی القوم الظالمین  ...
:'(
حتا فکر به غربت بانوووو .....
لا اله الا الله ....