حالا که سر و صدای انتخابات در همه خانه ها بلند شده است ...چند نکته ای مینویسم برای رفع تکلیف ... :

[بدون تعصب بخوانید]

1 - الآن مرحله شناخت است ! بیایید -لطفا- طرفداری کسی را نکنیم و فقط وفقط و فقط مستمع باشیم  ...

قطعا کسیکه برنامه خوبی داشته باشد خوب هم میتواند حرف بزند بدون اینکه کسی را زیر سوال ببرد .

بشنویم وبشنوییم وبشنویم وبعد بسنجیم ببینیم کدام بهتر است ....

2- برخی از بزرگان -به درست یا غلط - می آیند و از کاندیدی تعریف و تمجید میکنند و بر دیگران اصلح میدانند .

بهتر است درکنار این تعریف ها و تمجید ها شناخت خود را بالا ببریم .

ببینیم این تعریف و تمجید گفته شده با آنچه که آن فرد نامزد ریاست جمهوری میگوید سازگار است .

اصلا این تعریف وتمجیدی که از او به عمل آمده درست بوده ؟

3- نگویید فلانی که رای نمی آورد پس چرا به او رای دهیم !!!!!!

مهم هست که چه کسی رای می آورد امـــــــــــــــّـــــــــــــــا مهمتر آن است که ما درســــــــــــــــــــــــــــــــــت رای بدهیم

و به فرد درستی ....

هرچه قدر هم که رای او کم باشد ! باید به اصلح رای داد ! اصلح را ما تعین میکنیم وما میشناسیم ...

4- لطفا ...     جوزده      نشویم ... (مهتر از همه خودم را میگویم )